AN GIA HƯNG - DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG VŨNG TÀU UY TÍN CHẤT LƯỢNG VỚI ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

AN GIA HƯNG - PEST COTROL Phiên bản Odoo 15.0+e-20220826

Thông tin về AN GIA HƯNG - PEST COTROL một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Auth Center
THE DEFAULT BASE FOR AUTH CENTER TO CONNECT WITH THIRD PARTY PLATFORM - Auth Center
Backup
VUA HE THONG - Backup
QR Transfer Payment Acquirer
Payment Acquirer for QR Transfer integration system
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Paypal
Dịch vụ thanh toán Stripe
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Stripe

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Phone