AN GIA HƯNG - DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG VŨNG TÀU UY TÍN CHẤT LƯỢNG VỚI ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM
Phòng chống mối cho đê đập

Phòng chống mối cho đê đập

1. Đối với các tổ mối ở trong khu vực thân đập

Yêu cầu xử lý mối trong khu vực này: diệt chết các đàn mối, phụt dung dịch sét lấp bịt các hang rỗng và hệ thống hang giao thông do mối gây ra trong nền đập, do vậy các công tác xử lý mối bao gồm:

1.1. Khoan tạo lỗ

– Trên mỗi tổ, khoan một lỗ vào tâm tổ.

– Độ sâu hố khoan đến đáy của tổ.

– Dùng máy khoan guồng xoắn, độ dài cần khoan là 1m.

– Mỗi kíp khoan 0,5m. Phoi khoan đ­ược đ­ưa ra cách lỗ khoan từ 0,2-0,5m để tránh lỗ khoan khỏi bị lấp khi rút cần khoan, sau khi rút cần khỏi hố khoan, miệng hố đư­ợc che chắn tránh sụt lở.1.2. Phụt thuốc diệt mối và dung dịch vữa sét lấp bịt tổ mối

Thiết bị sử dụng cho quá trình này là thiết bị phụt liên hoàn.

a) Phụt thuốc diệt mối

Sau khi hoàn tất công tác khoan tạo lỗ, tiến hành công tác phụt thuốc diệt mối trong hố khoan, các bước tiến hành như sau:

– Phễu xả thuốc được đặt sâu vào miệng hố khoan, giữ cố định phễu.

– Thuốc diệt mối được pha sẵn trong bình chứa của hệ thống phụt liên hoàn, sau đó xả áp từ từ vào bình chứa thuốc để đẩy thuốc đến phễu xả. Đối với công tác phụt thuốc diệt mối, áp lực được tăng dần tới 0,5 at.

Thuốc diệt mối là các loại thuốc được phép sử dụng theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm. Nồng độ tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc.b) Phụt sét lấp bịt tổ mối

– Mục đích: lấp bịt các khoang rỗng do mối gây ra trong nền đập.

– Công việc này đ­ược tiến hành sau công việc phụt thuốc diệt mối.

– Thiết bị phụt vữa gồm: máy tạo vữa, máy tạo áp lực, bình chịu áp lực đựng dung dịch vữa. Các công tác đ­ược tiến hành như­ sau:

+ Tạo dung dịch vữa sét: tỷ trọng của dung dịch sét sau khi chế tạo phải đạt đ­ược từ 1,2-1,3g/cm3.

+ Áp lực phụt: tăng áp lực phụt từ từ, áp lực phụt tối đa là 2at. Trong quá trình phụt, Nếu dụng dịch vữa sét phòi ra ngoài theo các hang giao thông thì phải dùng biện pháp thủ công đầm nện mặt phản áp. Đối với những tổ mối có l­ượng vữa phụt >2000 lít thì sau 72 giờ phải phụt bổ sung.

+ L­ượng dung dịch vữa sét phụt mỗi tổ từ 200 – 400 lít, tính trung bình là 300 lít/tổ.

2. Đối với những tổ mối ở môi trư­ờng xung quanh nền đập

– Yêu cầu xử lý mối trong khu vực: chỉ cần diệt chết các đàn mối mà không phải lấp bịt các khoang rỗng và hệ thống hang giao thông do mối gây ra. Do vậy, các công việc đ­ược tiến hành nh­ư sau:

+ Khoan tạo lỗ tại các vị trí tổ mối (tiến hành như­ công tác 1.1).

+ Phụt dung dịch thuốc diệt mối (tiến hành nh­ư công tác a).

Cách phòng chống mối cho cây trồng
Phone